8082splash

Make: adidas
Kit notes:

Primary kit shirt

Primary kit shirt

Primary kit Jan-May 1980

Primary kit :  Jan-May 1980

Primary kit - from Aug 80

Primary kit : from Aug 1980

Primary kit Mash-up

Primary kit Mash-up 1

Primary kit Mash-up 2

Primary kit Mash-up 2

Change kit

Change kit

Primary kit Mash-up

Change kit Mash-up

Keeper kit

Keeper kit